پکیج های جامع

پکیج های جامعمقایسه کالا (0)


 دروس عمومی بنیاد دانش بنیان آفبا  (ادبیات و عربی و دین و زندگی و زبان)
آفبا - تخصصی انسانی	(ریاضی)

آفبا - تخصصی انسانی (ریاضی)

..

203,000 تومان قیمت بدون مالیات: 203,000 تومان

آفبا - تخصصی تجربی	(شیمی و فیزیک و ریاضی و زیست به همراه زیست گیاهی و زمین)
آفبا - تخصصی تجربی	(شیمی و فیزیک و ریاضی و زیست)

آفبا - تخصصی تجربی (شیمی و فیزیک و ریاضی و زیست)

..

2,328,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,328,000 تومان

آفبا - تخصصی تجربی (شیمی و فیزیک و ریاضی و زیست -به همراه زیست گیاهی و ژنتیک)
آفبا - تخصصی تجربی (شیمی و فیزیک و ریاضی و زیست- به همراه زیست گیاهی و ژنتیک و زمین)
آفبا - تخصصی رشته  ریاضی(شیمی و فیزیک و دیفرانسیل و ریاضی پایه -هندسه تحلیلی-گسسته)
آفبا - تخصصی ریاضی	(شیمی و فیزیک و دیفرانسیل و ریاضی پایه)

آفبا - تخصصی ریاضی (شیمی و فیزیک و دیفرانسیل و ریاضی پایه)

..

1,481,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,481,000 تومان

پک کامل رشته ریاضی	(عمومی اختصاصی بدون هندسه  تحلیلی و گسسته)

پک کامل رشته ریاضی (عمومی اختصاصی بدون هندسه تحلیلی و گسسته)

..

2,300,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,300,000 تومان

پک کامل رشته ریاضی	(عمومی اختصاصی به همراه هندسه  تحلیلی و گسسته)

پک کامل رشته ریاضی (عمومی اختصاصی به همراه هندسه تحلیلی و گسسته)

..

2,721,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,721,000 تومان

کامل تجربی	(عمومی - اختصاصی -بدون زمین شناسی- به همراه زیست گیاهی)

کامل تجربی (عمومی - اختصاصی -بدون زمین شناسی- به همراه زیست گیاهی)

..

3,302,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,302,000 تومان

کامل تجربی	(عمومی - اختصاصی-بدون زیست گیاهی و زمین)

کامل تجربی (عمومی - اختصاصی-بدون زیست گیاهی و زمین)

..

3,148,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,148,000 تومان

کامل تجربی	(عمومی - اختصاصی-به همراه زیست گیاهی و زمین)

کامل تجربی (عمومی - اختصاصی-به همراه زیست گیاهی و زمین)

..

3,456,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,456,000 تومان

کامل تجربی (عمومی - اختصاصی-به همراه زیست گیاهی و زمین و ژنتیک)

کامل تجربی (عمومی - اختصاصی-به همراه زیست گیاهی و زمین و ژنتیک)

..

3,477,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,477,000 تومان

کامل تجربی(عمومی - اختصاصی -بدون  زمین شناسی- به همراه زیست گیاهی و ژنتیک)
نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)